Nie oceniaj i szanuj drugą osobę

Na udany początek tygodnia 🙂

Dziś moje własne przemyślenia na podstawie swoich doświadczeń, ale też na podstawie obserwacji ludzi, z którymi miałem okazję w życiu rozmawiać i których miałem okazję poznać. Bo w życiu nieocenianie i okazywanie szacunku drugiej sobie jest dużym wyzwaniem. Wiem coś o tym, bo cały czas nad tym pracuję. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, w której mój rozmówca w bardzo negatywny sposób mówił o innych obrażając drugą stronę. Byłem też świadkiem wielu takich rozmów. Często słyszę, że ten czy tamten jest głupi, że jest imbecylem, gamoniem i co tam sobie tylko wymyślicie. Nie będę tu przytaczał przykładów kto i co dokładnie powiedział, bo nie o to tu chodzi. Fakt jest taki, że dzieje się tak w bardzo wielu środowiskach. I tę niechlubną praktykę stosuje niestety wielu ludzi.

Dlaczego więc tak robimy? Zastanawiam się nad tym. Może to nasze słabości, nad którymi powinniśmy pracować, może to nasze niskie poczucie własnej wartości i chęć pokazania, że jest inaczej, a może to nawyki wyniesione z domu lub ze środowiska, w którym najczęściej przebywamy. Każdy ma pewnie własny powód. Tylko czy tak powinno być? Pamiętajmy, że wszystko co dajemy światu, wraca do nas. Czy chcemy, aby inni myśleli i mówili o nas w sposób negatywny i nas obrażali? Uważam, że jest to bardzo krzywdzące dla drugiej strony.

To, że ktoś myśli, zachowuje się lub robi rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, nie upoważnia nas do oceny tej osoby, bo nikt nam nie dał takiego prawa.

Zakończę te przemyślenia krótką historią Prezydenta Lincolna:

Pewnego razu Prezydent Lincoln szedł na spotkanie ze swoimi współpracownikami. Przechodził akurat w pobliżu budynku, przy który stała dama lekkich obyczajów. Prezydent, mijając ją, ukłonił się i przedstawił.

Jeden ze współpracowników Lincolna zapytał:

– Panie Prezydencie – dlaczego Pan ukłonił się tej kobiecie? Czyż nie wiem Pan kim ona jest?

Na to Lincoln odpowiedział:

– Nie ma znaczenia kim jest ta kobieta. Ważne jest to kim ja jestem.

Pamiętajmy:

„Traktujmy innych tak, jakbyśmy chcieli, aby inni traktowali Nas”.

 I z tą myślą Państwa zostawiam…